Żywice modyfikowane

Zastosowanie żywic epoksydowych

więcej

nazwa

zastosowanie

Epidian® 5
 • jako klej,
 • do wytwarzania laminatów,
 • w elektronice jako masa zalewowa po dodaniu wypełniaczy takich jak: mączka kwarcowa, mączka porcelanowa, mączka steatytowa,
Epidian® 53
 • klejenie „na zimno” metali szkła, ceramiki itp.,
 • łączenie wielu konstrukcji sztywnych, gdyż spoina jest mało odporna na odkształcenia,
 • zalewanie kondensatorów, oporników,
  złącz, końcówek kablowych, a także całych podzespołów
  w elektronice, tele-i radiotechnice ze względu na doskonałe
  właściwości elektroizolacyjne
 • z wypełniaczami do odlewania modeli,
 • wytwarzania laminatów z włókna szklanego,
Epidian® 57
 • klejenie na zimno metali, szkła, ceramiki termoutwardzalnych tworzyw sztucznych, skóry,
Epidian® 450 Uniwersalne spoiwo do sporządzania kompozycji z wypełniaczami, Syciwo do tkanin i mat szklanych
Epidian® 505 Uniwersalne spoiwo do sporządzania kompozycji z wypełniaczami, Syciwo do tkanin i mat szklanych
Epidian® 601
 • Do impregnacji,
 • do wytwarzania laminatów,
 • do sporządzania kompozycji z wypełniaczami,
 • do sporządzania powłok bezrozpuszczalnikowych
Epidian® 6011 Do impregnacji betonu, iniekcji,
wykonywania laminatów epoksydowo – szklanych oraz powłok
zabezpieczających w zbiornikach betonowych i stalowych.
Epidian® 607
 • Do impregnacji,
 • do wytwarzania laminatów,
 • do sporządzania kompozycji z wypełniaczami,
 • do sporządzania powłok bezrozpuszczalnikowych
Epidian® 624 Do impregnacji betonu, iniekcji,
wykonywania laminatów epoksydowo – szklanych oraz powłok
zabezpieczających w zbiornikach betonowych i stalowych.
Epidian® 659
 • Do impregnacji,
 • do wytwarzania laminatów,
 • do sporządzania kompozycji z wypełniaczami,
 • do sporządzania powłok bezrozpuszczalnikowych

Systemy posadzkowe

więcej

System 664

Posadzka system 664 przeznaczona jest do wykonywania cienkich
(0,15-0,5 mm) posadzek na podłożu betonowym w celu zabezpieczenia betony
przed pyleniem oraz do uzyskania barwnych, trudno ścieralnych,
estetycznych i łatwych do utrzymania w czystości posadzek odpornych na
działanie m.in. wody, ługów, benzyny, oleju napędowego. Posadzki w
systemie 664 mogą być narażone na lekkie obciążenia ze strony pojazdów
na ogumionych kołach.


więcej

System 601

Posadzka System 601 przeznaczona jest do stosowania wewnątrz
obiektów budownictwa użyteczności publicznej i budownictwa
przemysłowego, w tym również branży żywnościowej (hale fabryczne,
magazyny, hurtownie, chłodnie, pomieszczenia techniczne i socjalne).
Może być stosowana w pomieszczeniach narażonych na ciężkie obciążenia
wywołane ruchem pojazdów ogumionych.

więcej

System System 561 – wylewka samopoziomująca

Posadzka system 561 przeznaczona jest do stosowania w obiektach
budownictwa przemysłowego, w tym również branży żywnościowej, a także w
pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Jest to
dwuskładnikowa wylewana, barwna kompozycja posadzkowa o dużej odporności
mechanicznej i chemicznej

więcej

Lakiery epoksydowe

więcej

nazwa

zastosowanie

Epidian® 111
 • lakier elektroizolacyjny,
  przeznaczony do nasycania uzwojeń maszyn elektrycznych, cewek,
  wytwarzania powłok elektroizolacyjnych na różnych elementach

Epidian® 111 jest po utwardzeniu lakierem elastycznym — klasa izolacji B.

Epidian® 112
 • przeznaczony głównie do wytwarzania
  powłok antykorozyjnych i ochronno-dekoracyjnych na powierzchniach
  betonowych i  stalowych.

Powłoki uzyskane z tego lakieru
wykazują odporność na działanie wody, alkaliów, węglowodorów
alifatycznych (np. benzyna, oleje napędowe), wielu rozpuszczalników
organicznych, roztworów kwasów (nieutleniających) i soli
nieorganicznych. Nie nadaje się do malowania na zewnątrz.

Epidian® 115 jako półprodukt do produkcji farb i  lakierów.
Epidian® 1450 jako półprodukt do produkcji farb.