Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Utwardzacze

Utwardzacze do żywic epoksydowych

Utwardzacz Z-1

więcej

Stosuje się go przede wszystkim w kompozycjach z małocząsteczkowymi żywicami epoksydowymi oraz przetworami na ich bazie.

Utwardzacz ET

więcej

Jest utwardzaczem do ciekłych żywic epoksydowych i kompozycji na ich bazie. Można stosować go do utwardzania kitów i szpachlówek epoksydowych, posadzkowych mas wylewowych, roztworów gruntujących, klejów epoksydowych itp., jako zamiennik Utwardzacza T. Jego stosunkowo niska lepkość znakomicie ułatwia operację mieszania z żywicami epoksydowymi.

Utwardzacz TFF

więcej

Utwardzacz TFF znajduje zastosowanie przy utwardzaniu kompozycji epoksydowych przeznaczonych dla budownictwa, gdzie prowadzi się prace w warunkach obniżonej temperatury, często przy wysokiej wilgotności. Dobra chemoodporność takich kompozycji w wielu środowiskach agresywnych kwalifikuje utwardzacz TFF do utwardzania wykładzin antykorozyjnych w przemyśle. Pozytywna ocena higieniczna pozwala na stosowanie go do różnego typu powłok epoksydowych (np.: posadzki) w pomieszczeniach użyteczności publicznej i branży żywnościowej (mleczarnie, zakłady mięsne). Utwardzacz TFF może być używany w miejsce utwardzacza Akfanil 50 we wszystkich tych zastosowaniach, w których jego duża reaktywność jest korzystna w procesie przetwarzania.

UWAGA! Ze względu na dużą reaktywność Utwardzacza TFF należy przygotować mieszaninę żywicy z utwardzaczem w proporcjach możliwych do przerobu w ciągu kilku minut.

Utwardzacz IDA

więcej

Stosowany jest głównie do utwardzania mas posadzkowych. Dzięki niemu uzyskuje się powierzchnię o doskonałej gładkości i wysokim połysku. Posadzki te mają również dobre właściwości mechaniczne i chemoodporne. Utwardzacz IDA może być również stosowany do utwardzania niskocząsteczkowych żywic epoksydowych Epidian® 5 i 6.

Utwardzacz KT

więcej

Stosuje się go głównie do utwardzania Epidianu ® 607 przeznaczonego do przygotowania kompozycji posadzkowych z dodatkiem kruszywa.

 

Utwardzacz PAC

więcej

Kompozycje żywic epoksydowych z Utwardzaczem PAC znajdują zastosowanie do łączenia elementów narażonych na odkształcenie, np.:

 • do klejenia cienkich blach,
 • łączenia gumy z metalem,
 • jako modyfikowane popularne kleje do codziennych zastosowań w gospodarstwie domowym
 • w kompozycjach do zalewania elementów w elektrotechnice i elektronice.

Utwardzacz U1

więcej

 • do  utwardzania kitów
 • do  utwardzania posadzkowych mas wylewowych
 • do  utwardzania roztworów gruntujących
 • do  utwardzania klejów epoksydowych
 • itp.

Utwardzacz MTB

więcej

znajduje zastosowanie przy utwardzaniu kompozycji epoksydowych przeznaczonych dla budownictwa, gdzie prowadzi się prace w warunkach obniżonej temperatury, często przy wysokiej wilgotności. Dobra chemoodporność takich kompozycji w wielu środowiskach agresywnych kwalifikuje utwardzacz MTB do utwardzania wykładzin antykorozyjnych w przemyśle.

Żywice modyfikowane

Zastosowanie żywic epoksydowych

do sklepu

nazwa

zastosowanie

Epidian® 5
 • jako klej,
 • do wytwarzania laminatów,
 • w elektronice jako masa zalewowa po dodaniu wypełniaczy takich jak: mączka kwarcowa, mączka porcelanowa, mączka steatytowa,
Epidian® 53
 • klejenie “na zimno” metali szkła, ceramiki itp.,
 • łączenie wielu konstrukcji sztywnych, gdyż spoina jest mało odporna na odkształcenia,
 • zalewanie kondensatorów, oporników,
  złącz, końcówek kablowych, a także całych podzespołów
  w elektronice, tele-i radiotechnice ze względu na doskonałe
  właściwości elektroizolacyjne
 • z wypełniaczami do odlewania modeli,
 • wytwarzania laminatów z włókna szklanego,
Epidian® 57
 • klejenie na zimno metali, szkła, ceramiki termoutwardzalnych tworzyw sztucznych, skóry,
Epidian® 450 Uniwersalne spoiwo do sporządzania kompozycji z wypełniaczami, Syciwo do tkanin i mat szklanych
Epidian® 505 Uniwersalne spoiwo do sporządzania kompozycji z wypełniaczami, Syciwo do tkanin i mat szklanych
Epidian® 601
 • Do impregnacji,
 • do wytwarzania laminatów,
 • do sporządzania kompozycji z wypełniaczami,
 • do sporządzania powłok bezrozpuszczalnikowych
Epidian® 6011 Do impregnacji betonu, iniekcji,
wykonywania laminatów epoksydowo – szklanych oraz powłok
zabezpieczających w zbiornikach betonowych i stalowych.
Epidian® 607
 • Do impregnacji,
 • do wytwarzania laminatów,
 • do sporządzania kompozycji z wypełniaczami,
 • do sporządzania powłok bezrozpuszczalnikowych
Epidian® 624 Do impregnacji betonu, iniekcji,
wykonywania laminatów epoksydowo – szklanych oraz powłok
zabezpieczających w zbiornikach betonowych i stalowych.
Epidian® 659
 • Do impregnacji,
 • do wytwarzania laminatów,
 • do sporządzania kompozycji z wypełniaczami,
 • do sporządzania powłok bezrozpuszczalnikowych

Żywice dekoracyjne / do odlewów dekoracyjnych

do sklepu

Epidian® DECO

 • do odlewania transparentnych, dekoracyjnych przedmiotów
 • do zalewania przedmiotów w transparentnej żywicy
 • do wykonywania dekoracyjnych przedmiotów na bazie drewna i transparentnych, lub kolorowych kompozycji żywicznych
 • do zalewania “kanionów” w blatach dekoracyjnych
 • do wylewania powierzchni blatów drewnianych

 

Systemy posadzkowe

do sklepu

Epidian FLOOR C1

Posadzka system FLOOR C1 przeznaczona jest do wykonywania cienkich (0,15-0,5 mm) posadzek na podłożu betonowym w celu zabezpieczenia betonu przed pyleniem oraz do uzyskania barwnych, trudno ścieralnych, estetycznych i łatwych do utrzymania w czystości posadzek odpornych na działanie m.in. wody, ługów, benzyny, oleju napędowego. Posadzki w systemie FLOOR C1 mogą być narażone na lekkie obciążenia ze strony pojazdów na ogumionych kołach.

 

do sklepu

EPIDIAN Floor S1

SYSTEM POSADZKOWY EPIDIAN®FLOOR S1 przeznaczony jest do stosowania w obiektach budownictwa przemysłowego, w tym również branży żywnościowej, a także w pomieszczeniach mieszkalnych.

 

do sklepu

Epidian FLOOR Q

Posadzka Epidian®Floor Q na bazie bezbarwnej żywicy i kolorowego piasku kwarcowego. przeznaczona jest do stosowania wewnątrz obiektów budownictwa przemysłowego, w tym również branży żywnościowej (hale fabryczne, magazyny, hurtownie, chłodnie, pomieszczenia techniczne i socjalne). Może być stosowana w pomieszczeniach narażonych na duże obciążenia wywołane ruchem pojazdów na kołach ogumionych.

 

do sklepu

System FLAKES

Cienkopowłokowy dekoracyjny system posadzkowy z dodatkiem kolorowych płatków akrylowych. Przeznaczony do wykonywania cienkich (do 1,0mm) posadzek na podłożu betonowym w pomieszczeniach narażonych na lekkie obciążenia np: garaże; pomieszczenia socjalne; techniczne i gospodarcze.


do sklepu

System DRENAŻOWY

SYSTEM DRENAŻOWY przeznaczony jest do:
– wykonywania powłok bez konieczności tworzenia dodatkowych odpływów,
– pokrywania nawierzchni takich jak: ścieżki rowerowe, schody, zabezpieczenia drzew (korzeni), ścieżek rowerowych i spacerowych, tarasów przydomowych.

do sklepu

System 601

Posadzka System 601 przeznaczona jest do stosowania wewnątrz
obiektów budownictwa użyteczności publicznej i budownictwa
przemysłowego, w tym również branży żywnościowej (hale fabryczne,
magazyny, hurtownie, chłodnie, pomieszczenia techniczne i socjalne).
Może być stosowana w pomieszczeniach narażonych na ciężkie obciążenia
wywołane ruchem pojazdów ogumionych.

do sklepu

Lakiery epoksydowe

do sklepu

nazwa

zastosowanie

Epidian® 111
 • lakier elektroizolacyjny,
  przeznaczony do nasycania uzwojeń maszyn elektrycznych, cewek,
  wytwarzania powłok elektroizolacyjnych na różnych elementach

Epidian® 111 jest po utwardzeniu lakierem elastycznym — klasa izolacji B.

Epidian® 112
 • przeznaczony głównie do wytwarzania
  powłok antykorozyjnych i ochronno-dekoracyjnych na powierzchniach
  betonowych i  stalowych.

Powłoki uzyskane z tego lakieru
wykazują odporność na działanie wody, alkaliów, węglowodorów
alifatycznych (np. benzyna, oleje napędowe), wielu rozpuszczalników
organicznych, roztworów kwasów (nieutleniających) i soli
nieorganicznych. Nie nadaje się do malowania na zewnątrz.

Epidian® 115 jako półprodukt do produkcji farb i  lakierów.
Epidian® 1450 jako półprodukt do produkcji farb.

Żywice podstawowe

Żywice podstawowe

Podstawowe żywice epoksydowe to:

 • epidian ® 010
 • epidian ® 01
 • epidian ® 012
 • epidian ® 1
 • epidian ® 2
 • epidian ® 4
 • epidian ® 5
 • epidian ® 6

do sklepu

Otrzymuje się je głównie przez kondensację dwuhydroksydwufenylopropanu z epichlorochydryną w środowisku alkalicznym lub w tzw. metodzie pośredniej zwanej również metodą stopową. Są niemodyfikowanymi żywicami stuprocentowymi (bez dodatków, tj. rozpuszczalników, rozcieńczalników, wypełniaczy itp.). W zależności od stosunków molowych substratów oraz parametrów kondensacji powstają poszczególne typy żywic różniące się między sobą wielkością cząsteczki oraz ilością reaktywnych grup epoksydowych i hydroksylowych. Wielkością charakterystyczną dla żywic epoksydowych jest tzw. liczba epoksydowa, która określa zawartość grup epoksydowych w 100g żywicy i ma zasadnicze znaczenie dla ustalenia właściwej ilości utwardzacza. Małocząsteczkowe żywice epoksydowe typu:

Epidian® 2, Epidian® 4, Epidian® 5, Epidian® 6
są lepkimi cieczami,

a żywice wysokocząsteczkowe typu:

Epidian® 010, Epidian® 011, Epidian® 012, Epidian® 1
są ciałami stałymi.

Utwardzone żywice epoksydowe odznaczają się następującymi cennymi właściwościami:

 • minimalnym skurczem podczas utwardzania,
 • możliwością utwardzania w temperaturze pokojowej,
 • doskonałą przyczepnością do większości materiałów takich jak: metale, szkło, ceramika, drewno itp,
 • dobrymi właściwościami mechanicznymi i odpornością na działanie wielu czynników chemicznych,
 • doskonałymi właściwościami dielektrycznymi.

Podstawowe żywice epoksydowe dzięki tak korzystnemu zespołowi właściwości znalazły wiele zastosowań w formie niemodyfikowanej, jak również dzięki możliwościom modyfikacji stanowią bazę do przerobu na różne kompozycje, jak: kleje, kity i szpachlówki, lakiery, kompozycje do zalewania i impregnacji, wylewki posadzkowe.

Zastosowanie podstawowych żywic epoksydowych:

epidian ® 010, epidian ® 011, epidian ® 012

stosowane głównie do produkcji:

do sklepu

 • farb proszkowych nakładanych elektrostatycznie, stanowiących doskonałe pokrycie ochronne na różnego rodzaju elementy,
 • do wytwarzania chemoodpornych materiałów powłokowych

epidian ® 01

stosowany do:

do sklepu

 • lakierów chemoodpornych do powlekania zbiorników i rurociągów,
 • lakierów elektroizolacyjnych dla tele- i radiotechniki,
 • klejów do metali utwardzanych na gorąco.

epidian ® 02

stosowane do produkcji:

do sklepu

 • kompozycjach utwardzanych na gorąco, do celów elektrotechnicznych i konstrukcyjnych np.: do nasycania uzwojeń transformatorów, przekładni napięciowych maszyn elektrycznych, różnego rodzaju cewek,
 • produkcji izolatorów

epidian ® 04

stosowane głównie do produkcji:

do sklepu

 • kitów,
 • spoiw
 • kompozycji chemoodpornych stosowanych jako wykładziny posadzkowe i zbiorników,
 • mas wiążących chemoodporne kształtki ceramiczne i węglowe np.: przy wykładzinach ścian pomieszczeń narażonych na działanie mediów chemicznie agresywnych.

epidian ® 05, epidian ® 06

stosowane głównie do produkcji:

do sklepu

 • różnego rodzaju chemoodpornych lakierów i emalii bezrozpuszczalnikowych,
 • spoiw i syciw,
 • klejów utwardzanych na zimno przeznaczonych do: łączenia szkła, metali, ceramiki i tworzyw termoutwadzalnych,
 • kompozycji epoksydowych mających zastosowanie przy wytwarzaniu laminatów epoksydowo — szklanych do celów elektroizolacyjnych i konstrukcyjnych, do wytwarzania mas posadzkowych.